fbpx

ЗА НАС

Image
Ние сме семейна фирма, извървяла пътя си от копирен център към печатница с 30 души персонал. И като семейна фирма ние стъпваме на добре изградени основи и продължаваме в традициите и духа на добрите партньорски отношения. Стремим се към висок професионализъм и лично отношение към всеки детайл. Да работим заедно ще бъде удоволствие за нас!

Ние вярваме, че годините натрупан опит и специалното отношение към всяка поръчка е ключ към доволните клиенти. Ние сме един сплотен и добре организиран екип от професионалисти и партньор в света на офсетовия и дигитален печат.
Image
Image
Image
Image
Image

ПОЛУЧЕТЕ ОФЕРТА
И ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Референции

КАКВО КАЗВАТ ЗА НАСНАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ КЛИЕНТИ ОТЗИВИ

Нашите клиенти са:

Image
“КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0531-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-6.002 Инвестиционен приоритет „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.
Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Общата стойност на проекта е 157 538.50 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50% от които 78 769.25 лв. европейско съфинансиране.
Проектът стартира на 16.09.2022 г. и е с продължителност 10 месеца.
Image
Image
“КОВАЧЕВ ПРЕС” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2581-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (50 000,00) лв. Европейско финансиране.
Проектът стартира на 15.10.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.
Image