ЧЕТИРИЛИСТЕН КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВЕН


ЧЕТИРИЛИСТЕН КАЛЕНДАР

4 листа изработени от 135 г/м2 двустранно хромова хартия размер:
16/48 см Съдържат информация за официалните и християнски
празници в България. Осигурена е възможност за рекламни надписи
върху удължена картонена подложка.