Цени


За актуални цени и оферти, моля свържете се с нас:

гр. Силистра 7500
ул. Десети Февруари №2
Тел.: 086/882 565, 882 567
Факс: 086 882 568
e-mail: p.kovachev@kovachevpress.com

гр. София

ж.к. Младост 1, ул. Д-р Стоян Чомаков 4А
Търговски център "Чергата" ет. 1, офис 35
Моб.: 0888 221 982
e-mail: office.sofia@kovachevpress.com